Project: Het veld van achtergebleven gedachten

Het veld van achtergebleven gedachten
verkleurd door neergeslagen oxides in de tijd
ontrukt herinneringen van aanwezigheid.