‘Mutation two’ is nieuw werk van mij in de kleine zaal van de Vishal in Haarlem. En verder in de Vishal ‘Highly Volatile’ met werk van Sebastian Gogel, Celio Braga en Rutger van der Tas

Opening zondag 3 december om 17.00 uur
‘Mutation two’ en ‘Highly Volatile’ is te zien t/m 7 januari 2018

Allen van harte uitgenodigd!

Please follow and like Dik Box: